luni, 25 februarie 2013

Rezervatia de liliac Ciucurova (Dobrogea)

Rezervaţia de liliac "Valea Oilor" - Arie protejată botanic
Rezervaţia, aflată pe teritoriul administrativ al comunei Ciucurova, este amplasată pe un versant inferior al Văii Oilor, sudic cu înclinare de 30 grade pe substrat calcaros. Aceasta face parte din podişul Babadag, unitate sedimentară de vârsta cretacică constituită din calcare marnoase, calcare grezoase şi conglomerate. Zona este încadrată în climatul continental, unitatea microclimatică Atmagea caracterizată prin valori termice moderate iarna şi primăvara, moderat calde vara şi toamna. Vegetaţia rezervaţiei este reprezentată printr-un arboret xeroterm submediteranean având forma unui mic pâlc. Acesta se prezintă ca o rarişte de stejar pufos (Quercus pubescens) cu mojdrean(Fraxinus ornus) şi cărpiniţă (Carpinus orientalis). Sub acest strat arborescent vegeteaza un pâlc de liliac (Syringa vulgaris) pe o suprafaţă de 0,15 ha, propus ca rezervaţie integrală, restul constituind zona tampon. Pâlcul de liliac are o structură compactă, deasă cu drajonare perimetrală abundentă, stare de vegetaţie foarte bună. Diametrul maxim al exemplarelor de liliac este de 8 cm iar înalţimea maximă de 3 m. Compoziţia arborescent este diversă, remarcându-se în mod deosebit speciile rare ca: păr(Pyrus eleagrifolia) şi stejar(Quercus virgiliana) sau specii frecvente ca: sorb(Sorbus torminalis),stejar brumăriu(Quercus pedunculiflora), păr salbatic(Pyrus pyraster). Stratul arbustiv, în afară de liliac se caracterizează prin prezenţa speciilor porumbar(Prunus spinosa), voniceriul(Euonymus europaea),corn(Cornus mas), păducel(Crataegus monogyna). În stratul ierbos este reprezentativă specia pontic-mediteraneană sparanghel sălbatic(Asparagus tenuifolius).

[tb_google_map]

duminică, 17 februarie 2013

Rezervatia "Dealul Denistepe"

Localizare: judetul Tulcea

Caracteristic rezervaţiei este aspectul de martor de eroziune al Dealului Deniztepe, cu o altitudine de 278 m, izolat în mijlocul unor zone joase de câmpie. Acest deal prezintă şi o valoare culturală, simbolică, de el fiind legate anumite legende ale populaţiei locale. În cuprinsul stepei pe substrat pietros au fost identificate asociaţiile Sedo hilebrandtii – Polytrichetum piliferi, Agropyro-Thymetum zygioidi şi Festucetum callierii. Din fauna rezervaţiei amintim: acvila ţipătoatoare mică, viesparul, şerparul, eretele vânăt, dumbrăveanca, ciocănitoarea de stejar, fâsa de câmp.

vineri, 15 februarie 2013

Dealul Zakel - Rezervatia de stepa din Valea Sarba

Dealul Zakel - Rezervaţia de stepă din Valea Şarba

zakelEste o rezervatie complexă de floră şi faună caracteristică arealului de stepă euro-siberian.

Dintre elementele care se găsesc aici enumerăm: jaleş, steluta vînătă, sachiz, frăsinel, colilie, negară.

Localizare: în extravilanul comunei Sura Mare, iîntre Slimnic şi Şura Mare, pe versantul dealului Zakel şi Valea Şarbei.

Suprafata: 11 ha (din care 4,5 ha afectate de alunecari de teren)

Administrator: Consiliul local al com. Şura Mare

In ceea ce priveşte Dealul Zakel (rezervaţie de stepă, de tip complex) datorită fenomenelor de alunecare şi a lucrărilor de stabilizare versant, suprafaţa iniţială a rezervaţiei s-a redus de la 11 la 5 ha;

Acces:

1. DJ14 Sibiu- Slimnic (15 km de Sibiu) , iar din Slimnic pe drum de tara si poteca mai sunt de strabatut 2 km

2. DN14 Sibiu- Sura Mare iar din Sura Mare pe drum de tara si poteca aprox. 4 km.

Dintre speciile de plante specifice numai acestei zone amintim :

- amareală siberiană (Polygala sibirica),

- coada zmeului (Calla palustris)

- pătlagina uriaşă (Plantago maxima)

[via CJ Sibiu]

miercuri, 6 februarie 2013

Rezervatia naturala "Vârful Secaru" (Babadag, Tulcea)

Vârful Secaru reprezintă unul din puţinele zone granitice din podişul calcaros al Babadagului. Din punct de vedere geomorfologic, Vârful Secaru reprezintă cea mai mare altitudine din podişul Babadag (401 m) fiind un martor de eroziune reprezentativ. În cuprinsul rezervaţiei, unităţile geomorfologice predominante sunt versanţii cu înclinări şi expoziţii diverse. Deşi Vârful Secaru face parte din podişul calcaros al Babadagului în care reţeaua hidrografică este slab dezvoltată, structura sa granitică favorizeaza existenţa unor cursuri de apă cu caracter temporar sau chiar permanent. Astfel, la nord de rezervaţie, în imediata apropiere, se află unul din afluenţii principali ai râului Slava, cel mai important din Podişul Babadag. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de 417,9 mm. Ploile au adesea un caracter torenţial; evapotranspiraţia potenţial anuală este de 668 mm iar cea reală anuală de 415 mm

Zona este încadrată în climatul continental, unitatea microclimatică Atmagea caracterizată prin valori termice moderate iarna şi primăvara, moderat calde vara şi toamna. Specific Vârfului Secaru este caracterul de „insulă” cu vegetaţie ceva mai acidofilă în comparaţie cu restul Podişului Babadag, unde sunt caracteristice speciile calcofile. În poienile din zona strict protejată predomină asociaţiile ierboase de stepă pontică şi petrofilă pe soluri superficiale, vegetaţie saxicolă, arbustivă, alături de arbori termofili izolaţi sau în pâlcuri. În zona tampon predomină vegetaţia forestieră reprezentată prin eşantioane relativ bine conservate încadrate în tipul de pădure şleau de deal dobrogean de productivitate inferioară (asociaţia Nectaroscordo-Tilietum tomentosae), specifică Dobrogei (considerata endemică). Pentru această zonă argumentul cel mai important pentru constituirea acestei rezervaţii îl constitue identificarea  până în prezent a unui număr de 9 taxoni ce figureaza în Lista Roşie a plantelor superioare din România. Dintre aceştia, specia de merinană (Moehringia jankae) este vulnerabilă şi subendemică iar restul sunt rare. Specificitatea acestor taxoni este conferită de caracterul lor predominant pontic. Dintre aceşti taxoni mai fac parte: coada soricelului (Achillea ochroleuca), usturoi sălbatic(Allium guttatum, Allium flavum ssp. tauricum, Allium saxatile), samaldâr (Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum), bujor (Paeonia peregrina), măceş (Rosa turcica), miliţea (Silene compact). [sursa: CJ Tulcea]