miercuri, 16 ianuarie 2013

Rezervatia naturala Magura - Targu Ocna (judetul Bacau)

Rezervaţia naturală Măgura-Târgu Ocna

Suprafaţă:  120 hectare
Altitudine: 310 m până la 700 m
Încadrare administrativă: oraşul Târgu Ocna
Amplasare: malul drept al râului Trotuş, malul stâng al Slănicului, între şoselele Tg. Ocna-Comăneşti şi Tg Ocna-Slănic Moldova
Habitate protejate: formaţiuni ierboase şi tufişuri - 45,1 ha, păduri - 112,83 ha, stâncării - 2,66 ha

miercuri, 9 ianuarie 2013

Rezervatia naturala Arsura (Onesti, Bacau)

[caption id="" align="alignright" width="240"]arsura arsura (Photo credit: drs1ump)[/caption]

Rezervaţia naturală Arsura

Suprafaţă:  206,47 hectare
Altitudine: între 200 şi 397,7 m
Încadrare administrativă: oraşul Oneşti
Amplasare: la nord de oraşul Oneşti, pe şoseaua Oneşti-Târgu Ocna
Habitate p

rotejate: formaţiuni ierboase - 89,80 ha, păduri - 79,18 ha, alte terenuri - 37,49 hasursa: CJ Bacau


Enhanced by Zemanta

[caption id="" align="alignright" width="75"]Categorie:Hărţi ale judeţului Bacău Categorie:Hărţi ale judeţului Bacău (Photo credit: Wikipedia)[/caption]

[caption id="" align="alignleft" width="300"]Location of province xy (see filename) in Romania. Location of province Bacau in Romania. (Photo credit: Wikipedia)[/caption]

[caption id="" align="alignright" width="75"]English: Onesti as seen from the Trotus Hotel,... English: Onesti as seen from the Trotus Hotel, 9th floor. (Photo credit: Wikipedia)[/caption]

joi, 3 ianuarie 2013

Rezervatia naturala "Edirlen" (Dobrogea)

Rezervaţia se remarcă prin prezenţa asociaţiilor endemice pentru Dobrogea, şleau de deal dobrogean cu carpen (Tilio tomentosae – Carpinetum betuli) şi şleau dobrogean de culme cu cărpiniţă şi ghiocel cu frunze îndoite (Galantho plicatae - Tilietum tomentosae). De asemenea, aceasta constituie singura arie protejată din judeţul Tulcea în care a fost identificată asociaţia de pajişti de colilie (Astragalo ponticae - Stipetum ucranicae). Totodată rezervaţia constituie una din puţinele arii protejate, cel puţin în ceea ce priveşte nordul Dobrogei, în care se conservă populaţii de coada şoricelului (Achillea ochroleuca) şi păr argintiu (Pyrus bulgarica). Din punct de vedere faunistic trebuie subliniată prezenţa speciilor: viespar (Pernis apivorus),erete sur (Cyrcus pygargus), erete alb( C. Macrourus),ciuf de câmp (Asio flammeus). [cf CJ Tulcea]