miercuri, 15 mai 2013

Parcuri naturale si rezervatii din judetul Neamt (lista)

Parcul Naţional Ceahlău, care reprezinta cea mai mare atractie turistica din Carpatii Orientali, se întinde pe o suprafaţă de 7.742,5 ha şi cuprinde trei arii protejate: Rezervatia Ştiinţifica “Ocolasul Mare”, Rezervaţia natural botanica “Poliţa cu Crini” si Monumentele naturii “Cascada Duruitoarea” şi “Avenul Mare” în care sunt protejate peste 1100 specii de flori şi 90 de specii de păsări şi animale. An de an traseele montane din muntele Ceahlau sunt frecventate de mii de turisti.

Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş cu următoarele puncte de atracţie: Rezervaţia Cheile Sugăului, Cheile Laposului, Pestera Munticelu, Peştera tunel sau Peştera glodului şi Cheile Bicăjelului.

Parcul Natural Vânători Neamţ are ca obiectiv protejarea şi conservarea populaţiei de zimbri şi cuprinde următoarele rezervaţii naturale: Codrii de Aramă, Pădurea de argint,  Rezervaţia de Zimbrii  şi Faună Carpatină “Dragoş Vodă” şi Pădurea de Smarald.

În judeţul Neamţ au fost declarate arii de protectie speciala avifaunistica următoarele lacuri: Lacul Bâtca Doamnei, Lacul Vaduri şi Lacul Pângăraţi. Aceste lacuri constituie o verigă importantă în păstrarea biodiversităţii şi a habitatelor naturale pentru toată zona estică din continentul European.

Dealul_Batca_Doamnei

O altă rezervaţie naturală a Neamţului o reprezintă Lacul Cuiejdel. Acesta este cel mai mare lac de baraj natural din România cu o frumuseţe peisagistică deosebită care atestă unicitatea şi importanţa acestuia.

vineri, 3 mai 2013

Rezervatia Naturala Valea Zimbrilor (Brasov)

Rezervaţia de zimbri „Valea Zimbrilor” inaugurată în noiembrie 2008 la Vama Buzăului numără în prezent 18 exemplare, între care cinci pui născuţi pe parcursul anului 2011. Rezervaţia se întinde pe o suprafaţă de 12 hectare de păşune şi 80 de hectare de pădure, iar planul autorităţilor este ca în viitor să lase zimbrii în libertate, animalele fiind incluse într-un program de repopulare a Munţilor Carpaţi  cu această specie. Rezervaţia de la Vama Buzăului este cea de-a patra din România după cele de la Vînători-Neamţ, Haţeg-Silvuţ şi Neaga-Bucşani. Ea a fost realizată în urma unui proiect de dezvoltare turistică a zonei, susţinut de Consiliul Judeţean Braşov, Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi primăriile din Prejmer şi Vama Buzăului. Turiştii pot vizita zimbrii de la Vama Buzăului zilnic, intrarea fiind liberă.

joi, 2 mai 2013

Rezervatia naturala "Chervant - Priopcea" (judetul Tulcea)

Se  remarcă prin coexistenţa în cadrul aceleiaşi rezervaţii atât a pajiştilor stepice pe substrat calcaros cât şi a celor pe substrat silicios, ceea ce sporeşte în ansamblu numărul de specii şi oferă posibilitatea unor studii comparative privind variaţia biodiversităţii în funcţie de condiţiile edafice. Din punct de vedere fitocenologic, această arie protejată este una din puţinele din Dobrogea (şi implicit din ţară) în care se conservă asociaţia endemică de păliur (Paliuretum spinaechristi). Speciade ciucuşoară( Allyssum tortuosum ssp. eximium )este citată în România numai de pe aceste coline dintre Greci şi Cerna, cuprinse în rezervaţie. În inventarul fitocenologic al rezervaţiei figurează  până în prezent 10 asociaţii, dintre care 3 sunt endemice pentru Dobrogea, 4 sunt asociaţii regionale specifice acestei provincii, restul fiind predominant întâlnite în această regiune. Fauna rezervaţiei se distinge îndeosebi prin prezenta unor specii de păsări răpitoare  ca acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), acvila mică (Hieraaetus pennatus), viespar(Pernis apivorus). [sursa: CJ Tulcea]