Rezervatia Perchiu (Bacau)

Rezervaţia naturală Perchiu

Suprafaţă:  206,47 hectare
Altitudine: între 200 şi 397,7 m
Încadrare administrativă: oraşul Oneşti
Amplasare: la nord de oraşul Oneşti, pe şoseaua Oneşti-Târgu Ocna
Habitate protejate: formaţiuni ierboase - 89,80 ha, păduri - 79,18 ha, alte terenuri - 37,49 ha

Comentarii