Rezervatia naturala "Valea Ostrovului" (judetul Tulcea)

Dintre cele mai importante habitate ale rezervaţiei putem aminti pajiştile de stepă pe substrat pietros (Festucetum callierii, Sedo hillebrandtii – Polytrichetum) precum şi diferitele tipuri de păduri dobrogene, din care cea mai mare parte sunt endemice pentru această regiune şi/sau sunt rare la nivel naţional. Acestea sunt reprezentate în special prin pădurile de stejar pufos (Galio dasypodi – Quercetum pubescentis ), pădurile de stejar pufos cu cărpiniţă (Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis) şi şleaurile dobrogene cu cărpiniţă (Nectaroscordo-Tilietum tomentosae). Aceste tipuri de habitate corespund etajelor de vegetaţie ale pădurilor din nordul Dobrogei: silvostepă cu păduri submediteraneene, păduri de foioase xeroterme submediteraneene, păduri de foioase mezofile balcanice.

Comentarii