Rezervatia naturala "Dealul Ghiunghiurmez" (judetul Tulcea)

Aria propusă pentru protecţie, cea mai înaltă altitudinal dintre rezervaţiile de stepă din Dobrogea Centrală, constituie una din rarele zone în care Podişul Casimcei mai păstrează un relativ aspect montan, caracteristic orogenezei caledoniene. Aceasta se datorează în special versanţilor şi văilor abrupte şi stâncoase, spre deosebire de aspectul predominant de peneplenă al Dobrogei Centrale. Împreună cu rezervaţia învecinată, Muchiile Cernei - Iaila, acestea reprezintă cele mai întinse rezervaţii de stepă din ţară. Situarea acestora de o parte şi de cealaltă a faliei Peceneaga - Camena, precum şi structurile geologice complet diferite (şisturi verzi caledoniene şi respectiv calcare şi gresii calcaroase) oferă posibilitatea unor studii comparative în ceea ce priveşte relaţia între vegetaţie şi tipul de substrat. Pe lângă numărul ridicat de asociaţii şi specii rare sau ameninţate, caracteristice Dobrogei, rezervaţia constituie una din puţinele arii protejate din Dobrogea de Nord în care se conservă populaţii de lăptucă (Lactuca viminea), mierluţă (Minuartia adenotricha), cosaci(Astragalus cornutus). Din punct de vedere faunistic rezervaţia e caracterizată îndeosebi prin prezenţa speciilor: pietrar  răsăritean (Oenanthe isabelina), ciocârlie de bărăgan ( Melanocorypha calandra), acvila mică (Hieraaetus pennatus).

Comentarii