Rezervatia de liliac "Fantana Mare"

Rezervaţia de liliac "Fântâna Mare" - Arie protejată botanic

Rezervaţia, aflată pe teritoriul administrativ al comunei Ciucurova, este amplasată pe un versant al Văii Başpunarului, cu expoziţie Sud -Vestică şi înclinare de 20 grade. În Podişul Babadag, datorită infiltrării apelor în substratul calcaros, reţeaua hidrografică este slab dezvoltată. La baza versantului se află Valea Başpunarului, curs de apă permanent. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de 570-650 mm. Ploile au adesea un caracter torenţial în sezonul de vegetaţie. Zona este încadrată în climatul continental, unitatea microclimatică Atmagea caracterizată prin valori termice moderate iarna şi primăvara, moderat calde vara şi toamna. În rezervaţie creşte spontan şi se înmulţeşte vegetativ specia liliac(Syringa vulgaris) ce are un caracter de raritate şi unicitate în judeţul Tulcea. Această specie formează aici un pâlc în suprafaţă de 0,13 ha ce constituie zona de rezervaţie integrală; pâlcul are structura compactă, deasă, cu o drajonare abundentă spre exterior, exemplarele de liliac având dimensiuni maxime de 60 cm respectiv înălţimi maxime de 5m. În interiorul pâlcului vegetează izolat exemplare mature de păr pădureţ (Pyrus pyraster) şi exemplare tinere de ulm. În zona tampon apar arbuşti de porumbar (Prunus spinosa) şi păducel (Crataegus monogyna) precum şi vegetaţie ierboasă stepică.

Comentarii