Castrul de la Poiana Bivolari (Vâlcea)

Descriere: Arutela, punctul Poiana Bivolari (județul Vâlcea). Castru roman din piatră, zidit in timpul împăratului Hadrian pe malul stâng al Oltului, la poalele masivului Cozia, aflat la nord de mănăstirea Cozia. Parțial restaurat (integral o poartă și o parte din zidul de incintă) în urma cercetărilor arheologice. (vezi Lista principalelor situri arheologice din România).

Accesibil din Călimănești-Căciulata.


În Vâlcea sunt 96 de monumente și situri arheologice ce acoperă paleoliticul inferior, neoliticul, epoca bronzului, epoca fierului, cultura dacică și cultura romană, cele mai reprezentative fiind rezervațiile de la Ocnița (Buridava Dacică), Stolniceni (Buridava Romană), castrele romane de pe Limes Alutanus („Pont Aluti” – Ionești, „Castra Traiani” – Sâmboteni – Dăești, „Arutela” – Păușa – Călimănești, Castrul de la Rădăcinești – Berislăvești, castrul de la Titești, „Pretorium” I și II – Racoviță).

Castrele romane erau înșirate pe zidul de apărare al Olteniei, construit în timpul lui Hadrian. Limes Alutanus– era o linie fortificată, constând dintr-un val de apărare din pământ, construit pe direcția N-S, în partea de răsărit a Oltului și din șapte castre romane. Limes Alutanus forma granița de est a Daciei romane. Cele șapte castre, a căror poziționare a fost presupusă de istoricul Vasile Pârvan și confirmată de cercetările arheologice sunt: Pons Vetus (Câineni), Praetorium (Racoviță), Arutela (Călimănești), Castra Traiana (Sânbotin), Buridava (Stolniceni), Pons Aluti (Ioneștii Govorei) și Rusidava (Drăgășani).

Castrul este inclus în traseul de drumeții și cicloturism  Brezoi – Mănăstirea Turnu – Castrul Arutela.

Comentarii